Προσφορά Τελετής

Γραφείο Τελετών Δουρδουνά από το 1983

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟ 800 ΕΥΡΩ
Φέρετρο από mdf
Παραλαβή και μεταφορά της σωρού με νεκροφόρα
Περιποίηση του Νεκρού
Εκτύπωση και τοιχοκόλληση αγγελτηρίων
Άδεια Ταφής και έκδοση ληξιαρχικών πράξεων θανάτου
Αμοιβή εργατών ταφής
Σταυρός με άνθη

Δεν Συμπεριλαμβάνει:
Δικαιώματα Νεκροταφείου, φραγκοφόρους και Εκκλησία